SK EN DE
Reštaurácia UFO bude na Slovensku najneskôr od 01.10.2021 používať výhradne vajcia pochádzajúce z bezklietkových chovov. Tento záväzok sa týka celých vajec, tekutých ako aj sušených vajec, a prísadových vajec vo výrobkoch vlastných značiek, pričom sa vzťahuje na všetky vlastné ako aj licencované prevádzky na Slovensku. Reštaurácia UFO bude v oblasti napĺňania tohto záväzku otvorená nezávislým externým auditom. Tento záväzok bude zároveň zverejnený na našej webovej stránke.